četvrtak, 15. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 3/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu


objavljuje

OBAVEŠTENJE

O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE
U otvorenom postupku javne nabavke broj 3/19, radovi
- Izvođenje radova na sanaciji objekta i dvorišta osnovne škole ,,Vladimir Rolović“ u Beogradu, GO Rakovica, Ulica Omladinsko šetalište broj 10

 

Obaveštenje