četvrtak, 15. avgust 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA
Sekretarijat za javni prevoz
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj 6/19 -  Izrada studije strategija razvoja JLPP-a na teritoriji grada Beograda za period do 2033 sa presekom 2027

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku