petak, 16. avgust 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zdravstvo

objavljuje

POZIV
za podnošnje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga broj 1/19 – Postupak VTO - četvrti pokušaj

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku