utorak, 20. avgust 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za javni prevoz

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj 13/19 –  Izrada katastra stajališta javnog prevoza na teritoriji grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku