utorak, 20. avgust 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 23/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

objavljuje

ODLUKU O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 23/19 – Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije u poslovnim prostorima Grada Beograda

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku