sreda, 21. avgust 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za inspekcijske poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 1/18 – Izvođenje radova na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata i delova objekata i na obezbeđenju započetih i obustavljenih građevinskih radova na teritoriji grada Beograda, partije 1 i 2

Obaveštenje - partija 1

Obaveštenje - partija 2

Dokumentacija vezana za javnu nabavku