sreda, 21. avgust 2019.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/19, partija 2

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 2/19 - Pribor za održavanje higijene, oblikovanu u četiri partije – partija 2 - metle

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku