sreda, 21. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 30/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 30/19 - Izrada prijemnih štambilja, pečata, faksimila i žigova za potrebe Gradske uprave grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku