petak, 30. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19 – Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na vertikali A i sanaciji kišne i fekalne spoljne kanalizacije u OŠ „Kneginja Milica” na Novom Beogradu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku