ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/19

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA
Naručilac: Sekretarijat za javni prevoz
27. marta 43-45, Beograd

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj 15/19 : Projekat „'Istraživanje uticaja stila vožnje (Eko-drive) na energetsku efikasnost kod autobusa na električni pogon (E-bus)”

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku