ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2019

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za finansije
Trg Nikole Pašića br.6

Objavljuje

POZIV
Za podnošenje ponuda za nabavku usluga broj 3/2019  – Implementacija SAP ERP rešenja na nivou gradskih opština

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku