ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara broj 28/19 – Grejni uređaji za potrebe Gradske uprave grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku