ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/19 – Usluga angažovanja radne snage za obavljanje manipulativnih poslova

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku