petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za centralizovanu javnu nabavku dobra broj 4/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Kraljice Marije 1

objavljuje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
za centralizovanu javnu nabavku dobra broj 4/18 - Električna energija, oblikovana u 3 partije, za partiju 2

Odluka