sreda, 18. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 46/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije br. 1

obaveštenje

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 46/19 - Usluga održavanja sistema za hlađenje server sala

Odluka