sreda, 18. septembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/19

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12, 14/15 i 68/15),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Masarikova 5

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku usluge broj 24/19 - Istraživanje metoda indikativnih merenja nivoa buke u životnoj sredini u Beogradu

Poziv i konkursna dokumentacija