petak, 20. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove


objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/19 – Softverske licence za AutoCad

 

Poziv i konkursna dokumentacija