ponedeljak, 30. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/19 – Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju sa dogradnjom objekta Muzeja afričke umetnosti

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku