ponedeljak, 30. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/2019

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/2019 - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji stambenih objekata – 250 stanova I faze socijalnog stanovanja u naselju Ovča

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku