sreda, 2. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 54/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 54/19 - Sportska oprema

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku