sreda, 2. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

objavljuje

POZIV
 za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/19 - Stručni nadzor u toku izvođenja radova na izgradnji objekta Zdravstvene stanice u Borči, DZ Palilula

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku