četvrtak, 3. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge broj 46/19 – Obezbeđenje objekata ustanova socijalne zaštite u Beogradu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku