petak, 4. oktobar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga broj 21/19 – Izrada tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju zgrade JP „Ada Ciganlija” na Adi Ciganliji u Beogradu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku