petak, 4. oktobar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/2019

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za finansije
Trg Nikole Pašića br.6

Objavljuje

POZIV
Za podnošenje ponuda za nabavku usluga broj 4/2019 – Nadzor nad implementacijom SAP ERP rešenja na nivou IBK

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku