petak, 4. oktobar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19 - Realizacija Programa kontrole kvaliteta vazduha  na teritoriji Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku