utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19 - Stilske stolice za svečanu salu u objektu u ul. Dragoslava Jovanovića 2

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku