utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za energetiku
ul. Tiršova br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19 – Usluga sprovođenja ankete o svesti građana o značaju energetske efikasnosti

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku