ponedeljak, 28. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 74/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku broj 74/19 – Novogodišnji paketići

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku