ponedeljak, 28. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 32/2019

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA
(pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) za javnu nabavku broj 32/2019 – Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na spoljnjem uređenju i objektu, sagledanih u toku izvođenja radova na izgradnji novog krila DZ „Obrenovac”, Obrenovac

Obaveštenje i dokumentacija