utorak, 29. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 18/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku javne nabavke broj 18/19, dobra – Kupovina sredstava za mašinsko pranje posuđa i čišćenje parokonvekcijske peći za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku