sreda, 30. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 52/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 52/19 - Usluga masovne štampe, pečatiranja, insertovanja, personalizacije i evidentiranja uručenja pošiljaka u vršenju poslova utvrđivanja, kontrole i naplate izvornih javnih prihoda u 2020. godini

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku