subota, 18. januar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR dela naselja Kumodraž

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 14. novembra 2019. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, gradske opštine Voždovac i Zvezdara i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19)

oglašava

JAVNI UVID U
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA NASELJA KUMODRAŽ, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I ZVEZDARA

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 20. januara do 20. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu) 26. marta 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 20. februarom 2020. godine.