četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 84/19, partija 3

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA
za javnu nabavku broj 84/19 – Redovno održavanje i popravka službenih automobila Gradske uprave, partija 3

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku