četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za energetiku

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19 – Izrada energetske tipologije zgrada sa specifičnostima po Opštinama na teritoriji grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku