petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 4/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za energetiku

objavljuje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
za javnu nabavku broj 4/19 – Izrada studije „Sprovođenje energetskih pregleda sa studijom izvodljivosti na 22 objekta u 17 gradskih opština”

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku