petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za informisanje

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 6/19 – Usluga pretplate i distribucije dnevne i nedeljne štampe za potrebe Gradske uprave grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku