petak, 14. februar 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 10/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Masarikova 5

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19 – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje transfer stanice na teritoriji GO Mladenovac

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku