petak, 14. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Kupovina računarske opreme za osnovne i srednje škole na teritoriji grada Beograda

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Kraljice Marije br. 1

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o nameri sprovođenja postupka javne nabavke dobara – Kupovina računarske opreme za osnovne i srednje škole na teritoriji grada Beograda

Prethodno obaveštenje