petak, 14. februar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za informisanje

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 1/19 – Štampanje i distribucija Službenog lista grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku