subota, 14. mart 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Izmena zakazanog termina za održavanje javne sednice komisije za planove Skupštine grada Beograda u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, na osnovu ODLUKE O ZABRANI JAVNOG OKUPLJANJA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA koju je, dana 11. marta 2020. godine, donela Vlada Republike Srbije, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 09/20), kao i u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, sa sednice koja je održana 12.03.2020. godine, o izmeni zakazanog termina za održavanje javne sednice u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž, gradske opštine Voždovac i Zvezdara

oglašava

IZMENU  ZAKAZANOG TERMINA ZA ODRŽAVANJE JAVNE SEDNICE 
KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA NASELJA KUMODRAŽ, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I ZVEZDARA

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 23. aprila 2020. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.