ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 73/19, partija 8

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Za javnu nabavku u otvorenom postupku  broj 73/19 - Mleko i mlečni proizvodi, sveže meso, hrana i alkoholna pića za restorane, oblikovana po partijama partija 8 - Alkoholna pića

Obaveštenje