sreda, 8. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20

Na osnovu člana 109. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni lasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20 – Platforma za arhiviranje logova za period od dve godine

Obaveštenje