četvrtak, 16. april 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 4/20

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 4/20 – Električna energija, oblikovana u tri partije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku