ponedeljak, 11. maj 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 6/20

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 6/20 – Energenti – ulja za loženje i gasno ulje ekstra lako evro el, oblikovana u dve partije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku