četvrtak, 14. maj 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 7/20

Na osnovu člana 55, 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku usluge broj 7/20 – Usluga mobilne telefonije

Poziv i konkursna dokumentacija