ponedeljak, 15. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku u otvorenom postupku, broj 9/19 - Kancelarijski materijal, partija 12

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
za centralizovanu javnu nabavku u otvorenom postupku, broj 9/19 - Kancelarijski materijal, oblikovanu u dvanaest partija, za partiju 12 – ostali kancelarijski materijal

Obaveštenje