ponedeljak, 6. jul 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 11/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
ul. Kraljice Marije br.1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA
(pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) za javnu nabavku broj 11/20 – Izvođenje dodatnih (nepredviđenih) radova na sanaciji fasade  OŠ „Rade Drainac” u Beogradu

Obaveštenje i dokumentacija vezana za javnu nabavku