ponedeljak, 6. jul 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 13/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za saobraćaj

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA
za javnu nabavku dobra u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/20 – Nadogradnja softvera za upravljanje saobraćajem – sistema za centralno upravljanje svetlosnom signalizacijom (SAUS)

Obaveštenje i dokumentacija vezani za javnu nabavku