utorak, 7. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
o javnoj nabavci broj 5/2018 – Izvođenje radova na izgradnji novog krila DZ „Obrenovac”, Obrenovac

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku