utorak, 7. jul 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku 15/19, partija 8

Grad Beograd
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

objavljuje

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava za partiju 8 - Riblje i mesne konzerve, centralizovane javne nabavke broj 15/19 - Kolinijalna roba

 

Obaveštenje